info@hrki.hr 0915144901

elektroinstalacije

Možete li zamisliti život bez električne energije? Nemoguće. Mobiteli, kućanski aparati, računala, rasvjeta, hlađenje, bezbroj aparata, alata i strojeva u radionicama i tvornicama... Sve to ne bi funkcioniralo. Ne čudi zato što su električne instalacije najviše zastupljene instalacije u čovjekovoj životnoj okolini.

Pod tim pojmom podrazumijevamo u najširem smislu, sustav električnih vodiča koji služe za razvod električne energije u zatvorenim prostorijama. Svaki kvar na ovim instalacijama znači problem s onim što je prestalo dobivati el. energiju: rasvjeta, kućanski aparati, računala, strojevi.... Poremećaj uobičajenog ili planiranog toka svakodnevnog života.

Zato je važno tko uvodi i razvodi, ili vrši adaptaciju na elektroinstalaciji.


Hrki d.o.o. stučno, profesionalno i pedantno obavlja ove osjetljive radove.

Elektroenergetska instalacija u stambenim zgradama


Elektroenergetska instalacija u stambenim zgradama služi u prvome redu za rasvjetu i priključak kućanskih aparata i strojeva, ali i za motorni pogon (dizalo). Postavlja se po zidovima, podovima i stropovima, pod žbuku, u žbuku ili nad žbuku, u cijevi ili posebne kanale, za što služe i odgovarajuće vrste električnih vodova . Blizu ulaza u zgradu postavlja se glavna razvodna ploča s brojilima, a od nje vode odvojci do razvodnih ploča pojedinih stanova. Na njima se nalaze brojila. Na glavnoj razvodnoj ploči s osiguračima strujnih krugova, vodovi se razvode do priključaka u zidovima i na stropovima (priključnice ili utičnice, prekidači, sklopke, izvodi za svjetiljke, zidni izvodi za stalno postavljene kućanske aparate i sl.). Osigurači na razvodnoj ploči stana služe za zaštitu vodova i trošila, a u mrežama gdje je predviđena zaštitna mjera od previsokoga dodirnog napona nulovanjem, služe i za zaštitu čovjeka u slučaju kvara na trošilima.

U novije doba ulogu zaštite od previsokoga dodirnog napona preuzima zaštitna strujna sklopka koja se postavlja na razvodnu ploču. Ako nastane kvar kojim bi čovjek mogao biti ugrožen, sklopka u vrlo kratkom vremenu isključuje napon.

Telekomunikacijske instalacije stambenih zgrada
Telekomunikacijske instalacije stambenih zgrada služe za priključak kućnih zvona, telefonskih aparata i računala, kućnog telefona između stana i glavnog ulaza u zgradu, radioaparata i televizijskih aparata na zajedničku antenu ili kabelsku mrežu i sl. Složenije telekomunikacijske instalacije mogu imati centralni telefonski sustav i računalni sustav, a signalne instalacije imaju sustave za opsluživanje zgrade (grijanje, hlađenje, rasvjeta i sl.), vatrodojavni sustav, sustav nadzora i sl. Te se instalacije postavljaju na sličan način kao i elektroenergetske instalacije, ali se rabe posebni, najčešće bakreni vodovi (telekomunikacijski vodovi). U složenim se objektima elektroenergetske, telekomunikacijske i signalne instalacije pri gradnji postavljaju u vertikalne kanale

Električne instalacije ostalih objekata i prostora


Električne instalacije ostalih objekata i prostora razlikuju se prema namjeni i veličini od instalacija stambenih zgrada. Tako npr. radionička i tvornička instalacija služi u velikoj mjeri za elektromotorni pogon i za priključak posebnih naprava i uređaja, specifičnih za pojedinu radionicu ili tvornicu, a često se na podlogu postavljaju na posebne nosače s obujmicama. Osim osnovnoga sustava napajanja, ugrađuju se i sustavi sigurnosne rasvjete, neprekidnoga napajanja, rezervnoga napajanja i sl.

Reference

Restoran Gastro Globus
Noćni klub H2O
Choco café
Excelente Bar
Night Club BBS
Caffe Bar BBS
ROCKS beach club

Noa Beach Club
StorySupercaffé
La Bodega Zagreb
La Bodega Zadar
La Bodega Dubrovnik
NavigatorClub Slavonski Brod

TEAM CLUB Zagreb
Ferax Caffe bar & Night club
Caffe bar Ferax
Teatro Sokol
Zlatarne ZAKS
Argentum

Wurst Bar Harmica
Renić Grill Maksimir
Apartmansko naselje Betina
Apartmani Murter
Obiteljske kuće Hvar
Obiteljske kuće Štikovica

HRKI d.o.o.

Kružna Zadvorska 2.odvojak 2
10000 Zagreb, Hrvatska

Mob 091 514 4901

Mail: info@hrki.hr