info@hrki.hr 0915144901

FOTONAPONSKI SUSTAVI

U samo jednom satu Sunce prema Zemlji emitira više energije nego što su cjelokupne planetarne godišnje porebe. Intenzivno globalno povećanje potreba za energijom, ali i utjecaj koji se vrši na okolinu i ljude, direktno dovodi do potrebe dugoročnijeg sagledavanja i preispitivanja stavova prema fosilnim i drugim neobnovljivim izvorima energije.

  Solarna energija ima brojne prednosti pred drugim oblicima energije, pogotovo u zemljama sunčanim kao što je Hrvatska:

 • Energija je potpuna čista i korištenjem ne stvara nikakvo daljnje zagađenje.
 • Ne koristi nikakvo gorivo osim prirodnog Sunca.
 • Minimalno je održavanje. Nema pokretnih trošivih dijelova.
 • Moduli imaju testirani životni vijek i jamstvo od 25 godina.
 • Osigurava potpunu energetsku neovisnost.
 • Sunce je besplatno!!!

Ulaganje u solar, kao jednu od alternativa, nužnost je, prava prilika i primjer kako energiju trošiti, a okolinu sačuvati od daljnjeg zagađivanja.

Fotonaponski moduli direktno pretvaraju sunčevu energiju u struju, za napajenje rasvjete, hladnjaka, televizora, pumpi za vodu, računala i ostalih sličnih kućanskih aparata. Sve je češća primjena i u profesionalnim telekomunikacijskim objektima, katodnoj zaštiti, desalinizaciji vode, javnoj rasvjeti...

Prva grupa su takozvani samostalni ili otočni sustavi


u kojima proizvedenu električnu energiju najčešće skladištimo u baterije ili akumulatore. Temeljne komponente samostalnoga fotonaponskog sustava:


1. fotonaponski moduli (obično spojeni paralelno ili serijski-paralelno)
2. regulator punjenja
3. akumulator
4. trošila
5. izmjenjivač (ako trošila rade na izmjeničnu struju)
Za takav fotonaponski sustav karakteristična su dva osnovna procesa:

 • pretvorba sunčeva zračenja, odnosno svjetlosne energije u električnu
 • pretvorba električne energije u kemijsku i obrnuto, kemijske u električnu


Fotonaponska pretvorba energije sunčeva zračenja, odnosno svjetlosne energije u električnu, odvija se u solarnoj ćeliji, dok se u akumulatoru obavlja povratni (reverzibilni) elektrokemijski proces pretvorbe, povezan s nabijanjem (punjenjem) i izbijanjem (pražnjenjem) akumulatora. U trošilima se električna energija pretvara u različite oblike, kao primjerice mehaničku, toplinsku, svjetlosnu ili neku drugu energiju. Trošilo je definirano snagom, naponom i strujom.

Drugi su, danas sve rasprostranjeniji i suvremeniji, mrežni sustavi, koji proizvedenu električnu energiju predaju u elektroenergetski sustav.


Fotonaponski sustavi priključeni na javnu mrežu preko kućne instalacije pripadaju distribuiranoj proizvodnji električne energije. Dakle, oni omogućuju povezivanje distribuiranih sustava na centralizirane sustave, odnosno sustave priključene uglavnom na niskonaponsku razinu elektroenergetskog sustava. Mrežni FN sustavi koriste javnu mrežu kao spremnik i ne trebaju akumulatore, već u takozvanom interaktivnom režimu viškove danju za sunčanog vremena predaju mreži, a noću i u uvjetima manje insolacije iz mreže s pokrivaju manjkovie.


Spajaju se preko izmjenjivača na distribucijsku mrežu i sami proizvode istosmjernu struju koju treba naknadno pretvoriti u izmjenični napon mrežne frekvencije, kako bi napajali trošila ili radili paralelno s elektroenergetskom mrežom. Spajanje s mrežom može se oblikovati na dva načina:


1. Izlazna struja iz sustava služi za snabdijevanje potrošača u kućanstvu, a proizvedeni višak se mjeri i daje u mrežu.


2. FN sustav se nakon izmjenjivača i mjernog brojila direktno spaja na mrežu, tj. sva proizvedena električna energija se daje u mrežu, a potrošač se napaja preko drugog voda koji ima svoje brojilo.


Ovaj način je povoljniji za potrošače obzirom da se proizvodnja iz FN sustava financijski potiče, pa se tako može više zaraditi puštajući svu električnu energiju u mrežu.

Temeljne komponente fotonaponskog sustava, priključenog na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije su:

 • fotonaponski moduli
 • spojna kutija sa zaštitnom opremom
 • kablovi istosmjernog razvoda
 • glavna sklopka za odvajanje
 • izmjenjivač dc/ac
 • kablovi izmjeničnog razvoda
 • brojila predane i preuzete električne energije

  Prednosti fotonaponskih sustava, kao distribuirane proizvodnje električne energije, spojenih na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije su sljedeće:


 • proizvodi se ekološki čista električna energija bez onečišćenja okoliša
 • sva se pretvorba energije obavljala u blizini mjesta potrošnje
 • nema gubitaka energije u prijenosu i distribuciji
 • pouzdanost i sigurnost opskrbe
 • troškovi održavanja postrojenja znatno su niži od održavanja centraliziranih
 • proizvodnih objekata
 • lokacije za instalaciju fotonaponskih sustava jednostavnije je, lakše i brže pronaći, u odnosu na velike centralizirane
 • proizvodne sustave, jednostavnije je, lakše i brže pronaći
 • jednostavna i brza instalacija, te puštanje u pogon

Elemente fotonaponskog sunčevog sustava najvećim dijelom određuju karakteristike građevine (položaj, orijentacija, dimenzije) na kojoj će sustav biti ugrađen.


Što se tiče položaja, prvo uzimamo u obzir ima li u blizini izgrađen elektroenergetski sustav. Ako on nije izgrađen, ili je priključna točka uglavnom daleko, a time priključak skup, tada možemo razmotriti izgradnju otočnog sustava, čije troškove možemo usporediti s troškovima priključka na električnu mrežu. Ako su ti troškovi slični, ili je otočni sustav čak malo skuplji od priključka na električnu mrežu, izgradnja se isplati, jer će proizvedena električna energija biti besplatna.


U naseljenim mjestima električna mreža je svugdje izgrađena. Na tim lokacijama moguće je izgraditi mrežni sustav, jer su zakonski okviri za tu mogućnost stvoreni. Tada još uvijek imamo mogućnost izbora otočnog sustava, ali u ovom slučaju su znatne ekonomske prednosti na strani mrežnih sustava

Reference

Restoran Gastro Globus
Noćni klub H2O
Choco café
Excelente Bar
Night Club BBS
Caffe Bar BBS
ROCKS beach club

Noa Beach Club
StorySupercaffé
La Bodega Zagreb
La Bodega Zadar
La Bodega Dubrovnik
NavigatorClub Slavonski Brod

TEAM CLUB Zagreb
Ferax Caffe bar & Night club
Caffe bar Ferax
Teatro Sokol
Zlatarne ZAKS
Argentum

Wurst Bar Harmica
Renić Grill Maksimir
Apartmansko naselje Betina
Apartmani Murter
Obiteljske kuće Hvar
Obiteljske kuće Štikovica

HRKI d.o.o.

Kružna Zadvorska 2.odvojak 2
10000 Zagreb, Hrvatska

Mob 091 514 4901

Mail: info@hrki.hr